Delbet – bezwodny chlorek magnezu

Badania wykazały, że chlorek magnezowy, jest doskonałym źródłem magnezu. Wśród jego zalet warto zwrócić uwagę na fakt jego ekonomiczności oraz dobrej przyswajalności.


Początki badań nad skutecznością chlorku magnezowego notuje się już od 1915r., dzięki obserwacjom klinicznym prof. Pierre Delbet – pracownika naukowego Akademii Medycznej w Paryżu. Zauważył on efekty poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjentów, jak: wzrost energii, ustępowanie ogólnego osłabienia a także poprawę stanów emocjonalnych i psychicznej równowagi. Z biegiem czasu ludzie zaczęli powszechnie używać roztwór chlorku magnezowego, traktując go jako suplement codziennej diety, obserwując często ustępowanie różnego rodzaju objawów chorobowych, które nękają zasadniczo każdego człowieka. Te nieprzewidywane efekty zdopingowały prof. Delbet do dalszych wnikliwych badań nad chlorkiem magnezu i jego zastosowania w leczeniu następujących schorzeń:

- schorzenia gastrologiczne
- zapalenie jelita grubego
- choroby woreczka żółciowego
- choroby skórne m.in. trądzik, egzema, wysypki różnego pochodzenia
- Parkinson
- alergie
- łagodzenie świądu w przypadku hemoroidów
- opóźnienie efektów starzenia
- leczenie impotencji
- przerost gruczołu krokowego

Obecnie można znaleźć wiele publikacji, opisujących fundamentalną rolę magnezu w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu poprzez aktywację ok.300 enzymów wpływających m.in. na system nerwowy, kostny, gastrologiczny.

Aktualnie prof. Delbet ukierunkowuje swoje badania nad relacją MAGNEZ-RAK, a po wielu badaniach naukowych i laboratoryjnych stwierdza, że magnez w formie chlorku magnezowego daje wysokie efekty w profilaktyce nowotworowej. Zauważył również zahamowanie rozwoju choroby we wczesnych stanach nowotworowych jak cysty, mięśniaki, polipy. Jego hipoteza była potwierdzona przez studia innych naukowców z dziedziny geologii i epidemiologii. Ich badania nad zawartością magnezu na terenach uprawnych wykazały relatywną zależność między zapadalnością na choroby nowotworowe u ludzi odżywiających się produktami rolnymi z terenów o wysokiej zawartości magnezu, których odsetek był znacznie obniżony w stosunku do konsumentów żywności z terenów o obniżonej zawartość magnezu w glebie. Również badania nad solą morską wykazały, że ludzie spożywający tą sól z obszarów o wysokiej zawartości magnezu rzadziej zapadali na choroby nowotworowe.
Profesor Delbet stwierdził jednoznacznie, że coraz mniejsza zawartość magnezu w naszym pożywieniu jest powodem wzrostu zapadalności na choroby nowotworowe. Winą za to obciąża wysoką przetważalność produktów spożywczych i eliminowanie produktów naturalnych jak np. zmniejszenie spożycia soli morskiej. ciemnych gatunków mąki czy ryżu, jak też stosowanie w dużych dawkach nawozów sztucznych w rolnictwie, wywołujących poważne i głębokie naruszenie pierwiastków naturalnych w glebie. Profesor Delbet wydał dwie książki: „Polityka w profilaktyce antynowotworowej” w 1944r. Oraz „Rolnictwo i zdrowie” w 1945r. podkreślając konieczność korekty błędów w rolnictwie. Będąc świadomy, iż jest to proces długotrwały, zaleca tymczasem zażywanie roztworu chlorku magnezowego celem obniżenia ryzyka zachorowania na raka.
Kontynuatorem badań naukowych prof. Delbet jest doktor Neveu, który rozszerzył obszar zastosowania chlorku magnezu, zalecając zwiększenie dawek. Doktor uzyskuje optymalne rezultaty w leczeniu stanów zapalnych migdałków, gardła, krtani, grypy, astmy, zapaleniu płuc, w leczeniu chorób wieku dziecięcego jak ospa i odra, w zatruciach pokarmowych, zapaleniu przewodu pokarmowego niemowląt, zapaleniach skórnych po ukąszeniach owadów i węży, a nawet w zapaleniach kości.
Podsumowując można stwierdzić, że chlorek magnezu daje szybkie i kompletne rezultaty w tzw. nagłych chorobach jak i zakaźnych.

Comments are closed.